Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik  do Decyzji nr 3/2021 Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie  z dnia 13.01.2021 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariat KPP w Lubaczowie, prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
 

  •  dziennik korespondencji sekretariatu/ wydziału,
  • dziennik podawczy,
  • książkę doręczeń,
  • rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • dziennik ewidencji przepisów,
  • rejestr pieczęci i stempli,
  • wykazy poczty specjalnej,
  • dziennik ewidencji nośników informacji,
  • inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry