Kontrole - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Działalność Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Terminy, Tematy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie znajdują się w rocznych sprawozdaniach z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Maź
do góry