Koordynator do spraw dostępności

Zagadnienia dotyczące spraw dostępności

I. Przewodniczący Zespołu koordynatorów  do spraw dostępności

nadkom. Paweł Farion-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaczowie –  nr tel. 47 8242340;

Sekretariat –  nr tel. 47 8242387;

Fax: 47 8242 319

E-mail: –  pawel.farion@rz.policja.gov.pl;

Adres –  Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów.

II. Zastępca przewodniczącego  Zespołu do sparw dostępności– nadkom. Jacek Stelmaszyk Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaczowie;

nr tel. 47 8242341;

Sekretariat –  nr tel. 47 8242387;

E-mail: –  jacek.stelmaszyk@rz.policja.gov.pl;

Adres –  Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów.

 

III. Członkowie Zespołu do spraw dostępności:

         1. asp. Anna Hanus-Witko – Oficer Prasowy KPP w Lubaczowie– nr tel. 47 8242 308; zapewnienie realizacji dostępnosci cyfrowej w obszarze BIP i strony internetowej Komendy Powiatowej policji w Lubaczowie osobom ze wszczególnymi   potrzebami w zakresie zapewnienia jej funkcjonalnoscikompatybilności, postrzegalnosci i zrozumiałości. (...).

        2. Wojciech Świerad – mechanik-elektronik Referatu Wspomagającego KPP w Lubaczowie, tel. 47 8242 392; odpowiedzialny za zapewnienie realizacji dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie technicznym.

  1.  Anna Lasowa – starszy technik Referatu Wspomagającego KPP w Lubaczowie –tel.47 8242 383; odpowiedzialna za zapewnienie realizacji dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej
  2.  Katarzyna Banaś – Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych KPP w Lubaczowie, tel. 47 8242 363.

 

 

 

 

 

 

PLAN działania Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie,  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - PDF

PLAN działania Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie,  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami -  Docx

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 r. - PDF

Metryczka

Data publikacji 27.07.2020
Data modyfikacji 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Maź
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry