Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Informacje ogólne


W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 pooz.352) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).


Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności
w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.


Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie 
ul. Słowackiego 14

37-600 LUBACZÓW

tel.  47 8242 310

 faks: 47 8242 319


email: lubaczow@rz.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marian Sochań
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Maź
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Maź
do góry