Stanowienie aktów prawnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie zbiory jawnych aktów prawnych:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie,

- Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- pozaresortowe.


Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- regulaminy

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz 22.)

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Maź
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry