Status prawny

 

Podstawy prawne działania KPP w Lubaczowie


Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie wykonuje na obszarze powiatu lubaczowskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.


Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie jest obiekt Komendy Powiatowej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 14.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie określają:

  1.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity
  2.  Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 24 września 2012 roku
  4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 10 maja 2016 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 30 sierpnia  2016 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  7.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 14 wryeđnia 2018  roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  8.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 01 października  2019 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  9.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie
  10.  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie z dnia 07 lutego  2023 roku zmieniający Regulamin KPP w Lubaczowie

 

Metryczka

Data publikacji 05.10.2009
Data modyfikacji 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry