Struktura organizacyjna

 
W skład Komendy Powiatowej  Policji w Lubaczowie wchodzą:


 Kierownictwo:

1)    Komendant Powiatowy Policji

2)   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji


 Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:


   Wydział Kryminalny,

1) Zespół operacyjno-rozpoznawczy

2) Zespół dochodzeniowo-śledczy

3) Zespół do walki z przestępczością gospodarczą

4) Zespół techniki kryminalistycznej

6) Zespół do spraw poszukiwań i identyfikacji osób

7) Jednoosobowe stanowisko do spraw przestępczości nieletnich
 

Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 

   Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

1)   Jednoosobowe stanowisko do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii

2)   Zespół  do  Spraw Wykroczeń

3)   Zespół Patrolowo - Interwencyjny

4)   Zespół Dyżurnych

5)  Zespół do spraw organizacji służby, zarzadzania kryzysowego i spraw obronnych

6)  Ogniwo Ruchu Drogowego

7) Rewir Dzielnicowych

 

Posterunek Policji w Cieszanowie

1) Zespół do Spraw Kryminalnych

2) Zespół do Spraw Prewencji

 

Posterunek Policji w Horyńcu-Zdroju

1) Zespół do Spraw Kryminalnych

2) Zespół do Spraw Prewencji

 

Posterunek Policji w Narolu

1) Zespół do Spraw Kryminalnych

2) Zespół do Spraw Prewencji

 

 Jednoosobowe stanowisko do spraw  prasowo-informacyjnych

 

Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 

Referat Wspomagający

Zespół Bezpieczeństwa Informacji

Jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 


Jednostki podległe KPP w Lubaczowie:

 

Komisariat Policji w Oleszycach

1) Kierownictwo

2) Zespół  Kryminalny

3) Zespół Prewencji

a) Zespół Dzielnicowych w Starym Dzikowie

b) Zespół Dzielnicowych w Wielkich Oczach

4) Jedoosobowe Stanowisko Do Spraw Wykroczeń

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2009
Data modyfikacji 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Hanus-Witko
Osoba udostępniająca informację:
Anna Hanus-Witko
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry